Výstupy

Hlavní výsledky projektu

Druh hlavního výsledku Popis Specifikace výsledku Zdroj
Nmet certifikovaná metodika Metodika užití technologie bezpilotních helikoptér pro dokumentaci interiérů a exteriérů historických objektů

PDF

Průvodní práva

Npam památkový postup Památkový postup pro užití bezpilotních helikoptér na průzkum umělecko-historicky hodnotných interiérů PDF Průvodní zpráva
Nmap specializovaná mapa s odborným obsahem Interaktivní mapa interiéru kostela sv. Mořice s odborným komentářem a jeho 3D model 3D model Průvodní zpráva Tabulka anotací
Gfunk funkční vzorek Systém senzoricky vybavené helikoptéry s mechanizmem pro bezpečný let v historicky-dokumentačních aplikacích v interiérech budov PDF 3D model Data Video
Nmap specializovaná mapa s odborným obsahem Interaktivní 3D model severní fasády zámku Plumlov s odborným komentářem 3D model Průvodní zpráva Náhledy

Vedlejší výsledky projektu

Druh vedlejšího výsledku Popis Specifikace výsledku Zdroj
J recenzovaný odborný článek V. Walter, N. Staub, A. Franchi, and M. Saska, "UVDAR System for Visual Relative Localization With Application to Leader–Follower Formations of Multirotor UAVs," in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 4, no. 3, pp. 2637-2644, July 2019. PDF
J recenzovaný odborný článek P. Petráček, V. Krátký and M. Saska, "Dronument: System for Reliable Deployment of Micro Aerial Vehicles in Dark Areas of Large Historical Monuments," in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 5, no. 2, pp. 2078-2085, April 2020. PDF
J recenzovaný odborný článek V. Krátký, P. Petráček, V. Spurný and M. Saska, "Autonomous Reflectance Transformation Imaging by a Team of Unmanned Aerial Vehicles," in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 5, no. 2, pp. 2302-2309, April 2020. PDF
J recenzovaný odborný článek V. Krátký, A. Alcantára, J. Capitán, P. Štěpán, M. Saska, and A. Ollero, "Autonomous Aerial Filming with Distributed Lighting by a Team of Unmanned Aerial Vehicles," in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 6, no. 4, pp. 7580-7587, October 2021. PDF
J recenzovaný odborný článek V. Krátký, P. Petráček, T. Nascimento, M. Čadilová, M. Škobrtal, P. Stoudek, and M. Saska, "Safe Documentation of Historical Monuments by an Autonomous Unmanned Aerial Vehicle ," in ISPRS International Journal of Geo-Information, vol. 10, no. 11, pp. 738/1-16, October 2021. PDF
J recenzovaný odborný článek J. Deckerová, J. Faigl, V. Krátký, "Traveling Salesman Problem with Neighborhoods on a Sphere in Reflectance Transformation Imaging Scenarios," in Expert Systems with Applications, vol. 198 pp. 116814, July 2022. PDF
J recenzovaný odborný článek T. Musil, M. Petrlík, M. Saska, "SphereMap: Dynamic Multi-Layer Graph Structure for Rapid Safety-Aware UAV Planning," in IEEE Robotics and Automation Letters, vol. 7, no. 4, pp. 11007-11014, 2022. PDF
J recenzovaný odborný článek M. Škobrtal, A. Škobrtal-Zlámalová, V. Krátký, P. Petráček, "Průzkum malby Zvěstování Panny Marie v poutním chrámu ve Staré Vodě u Libavé pomocí bezpilotní helikoptéry," Památky, vol. 1, no. 4, pp. 16-33, 2022. URL
J recenzovaný odborný článek P. Petráček, V. Krátký, T. Báča, M. Petrlík, M. Saska, "New Era in Cultural Heritage Preservation: Cooperative Aerial Autonomy for Fast Digitalization of Difficult-to-Access Interiors of Historical Monuments" in IEEE Robotics & Automation Magazine, 2023. PDF
D článek ve sborníku V. Walter, N.Staub, M. Saska and A. Franchi. Mutual Localization of UAVs based on Blinking Ultraviolet Markers and 3D Time-Position Hough Transform.
In: 14th IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE 2018). 2018
PDF
D článek ve sborníku D. Smrčka, T. Báča, T. Nascimento, and M. Saska. Admittance Force-Based UAV-Wall Stabilization and Press Exertion for Documentation and Inspection of Historical Buildings.
In: 2021 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). 2021
PDF
D článek ve sborníku Václav Pritzl, Matouš Vrba, Petr Štěpán and Martin Saska. Cooperative Navigation and Guidance of a Micro-Scale Aerial Vehicle by an Accompanying UAV using 3D LiDAR Relative Localization.
In: 2022 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS). 2022
PDF
W workshop Dronument Workshop 12. 8. 2021 Video
A audiovizuální tvorba Skrytá místa kostela sv. Mořice Video
A audiovizuální tvorba Plumlovský zámek a jeho historická tajemství z ptačí perspektivy Video

 

Ostatní relevantní výsledky

Výsledek Zdroj
Documentation Of Historical Buildings With the Usage of Model Predictive Control.
In: 2nd Workshop on Multi-robot Perception-Driven Control and Planning, IEEE IROS 2018.
PDF
Daniel Heřt, Tomáš Báča, Pavel Petráček, Vít Krátký, Vojtěch Spurný, Matěj Petrlík, Vrba Matouš, David Žaitlík, Pavel Stoudek, Viktor Walter, Petr Štěpán, Jiří Horyna, Václav Pritzl, Giuseppe Silano, Daniel Bonilla Licea, Petr Štibinger, Robert Pěnička, Tiago Nascimento and Martin Saska. MRS Modular UAV Hardware Platforms for Supporting Research in Real-World Outdoor and Indoor Environments. In: 2022 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 2022. PDF
Jan Bednář, Matěj Petrlík, Kelen Cristiane Teixeira Vivaldini and Martin Saska. Deployment of Reliable Visual Inertial Odometry Approaches for Unmanned Aerial Vehicles in Real-world Environment. In: 2022 International Conference on Unmanned Aircraft Systems (ICUAS), 2022. PDF

-