Řešitelé

Národní památkový ústav
Národní památkový ústav je největší příspěvkovou organizací Ministerstva kultury ČR. Současnými zákony, zejména zákonem památkovým, je mu svěřena řada odborných úkolů týkajících se státní památkové péče. Prostřednictvím sítě územních odborných pracovišť naplňuje hlavní poslání instituce, a to poznávat, dokumentovat, poskytovat odbornou péči a zabývat se ochranou památek, jejich souborů a památkových území (tedy rezervací a zón). Bezplatně poskytují poradenství pro zachování, údržbu a obnovu památek a při restaurování památek, rekonstrukcích apod. zajišťují odborný dohled. Památky také různými formami prezentují a přibližují kulturní dědictví veřejnosti.
České Vysoké Učení Technické v Praze
Fakulta Elektrotechnická
Skupina Multirobotických systémů
Skupina multirobotických systémů (MRS) z Katedry Kybernetiky Českého Vysokého Učení Technického v Praze (ČVUT) integruje několikerá výzkumná odvětví potřebná pro návrh, implementaci, experimentální ověření a aplikaci komplexních robotických systémů. MRS se převážně zabývá plánováním pohybu a trajektorií robotů, modulární robotikou, komunikací robotů a jejich řízením a koordinací a stabilizací formací pozemních, vzdušných a modulárních robotů. Z aplikačního hlediska MRS řeší problémy s vysokými nároky na bezpečnost jako jsou monitorování životního prostředí rojem bezpilotních helikoptér, samo-stabilizující se konvoj pozemních a vzdušných robotů či search & rescue scénáře. Jejich tým bakalářských, magisterských a doktorských studentů, společně se skupinou výzkumných pracovníků, kooperuje se společným cílem aplikačního využití multirobotických systémů v reálných a komplikovaných prostředích. Více informací najdete na webových stránkách skupiny http://mrs.felk.cvut.cz/, případně na jejich Youtube kanálu.