Specializovaná platforma

 

Potřeba letu bezpilotních prostředků v těžce dostupných nebo stísněných prostorech historických objektů vyžaduje bezpečnou a spolehlivou platformu helikoptér, která unese vybavení pro snímání daného objektu a jejíž velikost je minimální. K dosažení potřebných letových vlastností jsme vyvinuli specializovanou platformu, která kromě vlastního senzorického vybavení, potřebného k autonomii a bezpečnosti letu, dokáže unést až 1kg efektivní zátěže. Tedy například palubní světlo a fotoaparát Sony Alpha 6500 s objektivem a dvouosou stabilizační jednotkou pro zisk fotografií s vysokým rozlišením. Minimální rozměry při maximální nosnosti helikoptéry zajišťují 4 páry (jedná se tedy o oktokoptéru) koaxiálních rotorů (dva rotory proti sobě) chráněných ochrannými kryty, které zabraňují poškození objektu či helikoptéry.


Funkční vzorek navržené specializované platformy

CAD model of our specialized platform
3D model oktokoptéry s ochrannými kryty vrtulí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše platforma je vhodná i do objektů s různými stupni osvětlení, jelikož lze k hlavní helikoptéře, nesoucí efektivní zátěž, přidružit až další 2 podpůrné helikoptéry. Tyto helikoptéry můžeme nazvat tzv. osvětlovači, jelikož jejich účelem je optimální nasvícení objektu pomocí palubních světel s proměnnou teplotou barvy. Tato světelná podpora umožňuje sběr kvalitních záběrů i v původně špatných světelných podmínkách.

Stabilizaci a řízení letu helikoptéry (či formace helikoptér) zajišťuje software vyvinutý skupinou Multirobotických systému na ČVUT v Praze za pomoci mnoha palubních senzorů, které poskytují informace o jejím okolním prostředí. Kromě řízení zajišťuje software optimální průlet objektem tak, aby zcela autonomně sesbíral důležitá data ve specifikovaných oblastech zájmu (obrazy, sochy, sloupy, fresky, atd.).

Fotogalerie